Úvod

Etiketa a společenská pravidla jsou při obchodním jednání hodně důležitým prvkem. Často se pak může stát i prvkem klíčovým, zda jednání dopadne úspěšně či nikoliv. Dodržování společenských pravidel o nás totiž hodně vypovídá. Vypovídá o tom jaká je naše společenská úroveň. Platí pravidlo, že čím výše společensky postavený člověk, tím více dbá pravidel etikety. Vzhledem k tomu, že nelze nikde najít ucelený přehled etikety pro obchodní jednání, tak jsem pro Vás připravil články na toto téma. V těchto článcích je stručně rozebráno 5 základních oblastí obchodní etikety. V tuto chvíli pak připravuji rozšíření jednotlivých oblastí a jejich sloučení do jedné publikace.

Etiketa nejen pro obchodníky

Obchodní a manažerské dovednosti