Pojištění odpovědnosti – pojistka na „blbost“

Mezi laickou veřejností se vžilo pro pojištění odpovědnosti v běžném občanském životě pojistka na "blbost". Toto pojištění je jedním z nejdůležitějších, ale zároveň také nejopomíjenějších pojištění. Tento článek Vás seznámí s tímto pojištěním, tak abyste jej co nejvíce pochopili. Jak jsem již předesílal v nadpisu, tak mezi laickou veřejností se…

Dětské úrazy na kole

Letní teploty venku lákají k vyjížďkám na kole. Podle průzkumů vyrazí 60% rodičů se svými dětmi na vyjížďku na kole. Jaká nebezpečí a úrazy Vašemu dítěti hrozí? Cyklistika je v ČR jednou z nejoblíbenějších rodinných aktivit. Existuje několik pravidel pravidel pro to, aby byla tato rodinná aktivita co nejméně nebezpečná…

Etiketa nejen pro obchodníky – díl číslo 3 VIZITKY

Vizitky jsou nedílnou a velmi důležitou součástí společenského života a mezilidské komunikace. Vizitky můžeme rozlišit na vizitky služební a osobní (tento druh vizitek pak můžeme nazývat navštívenky). Vizitka a její předání se též podílí na vytvoření prvního dojmu, stejně tak jako oslovení a představování. Vizitka jako taková pak napoví velmi…