Etiketa nejen pro obchodníky – Vizitky

Vizitky jsou nedílnou a velmi důležitou součástí společenského života a mezilidské komunikace. Vizitky můžeme rozlišit na vizitky služební a osobní (tento druh vizitek pak můžeme nazývat navštívenky). Vizitka a její předání se též podílí na vytvoření prvního dojmu, stejně tak jako oslovení a představování. Vizitka jako taková pak napoví velmi mnoho o svém majiteli. Nejdříve … Pokračování textu Etiketa nejen pro obchodníky – Vizitky