Pojištění odpovědnosti – pojistka na „blbost“

Mezi laickou veřejností se vžilo pro pojištění odpovědnosti v běžném občanském životě pojistka na „blbost“. Toto pojištění je jedním z nejdůležitějších, ale zároveň také nejopomíjenějších pojištění. Tento článek Vás seznámí s tímto pojištěním, tak abyste jej co nejvíce pochopili.

Jak jsem již předesílal v nadpisu, tak mezi laickou veřejností se této pojistce říká pojistka na blbost. Tento výraz vystihuje předpoklad pro získání pojistného plnění ( zaplacení škody). Pro to, aby byla škoda zaplacena musí kromě způsobené újmy, dojít také k porušení právní povinnosti a k zavinění škody pojištěným. Největší nejasnosti pak mají lidé u otázky porušení povinnosti a zavinění. V praktickém životě tento princip spousta lidí nechápe a myslí si, že předpokladem k zaplacení škody z jejich pojistky je pouze vznik samotné újmy, pokud možno bez jejich zavinění.

Pro lepší pochopení uvedu jeden z nejčastějších případů vzniku škody. Rodiče jsou s dětmi v obchodě a při nákupu neuhlídají své děti. Ty pak si pak spolu hrají, strkají do sebe a dojde k tomu, že shodí drahou televizi z regálu a ta  se rozbije. Rodiče pojistnou událost nahlásí tak, že pojišťovně tvrdí, že své děti hlídali a ony přesto způsobily škodu. Bojí se přiznat, že zanedbali dozor nad svými dětmi, i když ve skutečnosti tomu pak bylo. Kdyby rodiče svou míru zavinění nepopírali, pak by pojišťovna plnila. Bohužel díky popření svého zavinění pojišťovna škodu odmítla proplatit.

Druhý příklad. Jste na návštěvě u svého kamaráda. Kamarád Vám jde vařit kávu do kuchyně a na stole vidíte jeho nový mobilní telefon. Chcete si ho prohlédnout, proto si ho bez jeho vědomí vezmete. Bohužel při manipulaci s mobilem Vám upadne a rozbije se displej. Viník škodu nahlásí své pojišťovně a v hlášení napíše, že si půjčil mobilní telefon, který mu posléze upadl a rozbil se mu displej. Kdyby viník nepopíral své pochybení a pojišťovně nahlásil, že ke škodě došlo díky jeho pochybení ( vzal si cizí věc bez vědomí majitele), pak by pojišťovna plnila.

Popis vzniku škody nemusí být vždy úplně jednoduchý, ale pro to, aby pojišťovna zaplatila škodu naprosto zásadní. U složitějších případů doporučuji jednoduše popsat co se stalo. Popisovat konkrétní porušení povinnosti, předjímat nárok na zaplacení škody může být spíše kontraproduktivní. Míru zavinění a porušení povinností si pak pojišťovna zjistí sama v rámci setření události.

V praxi se totiž může stát, že se přiznáte k něčemu, co jste vůbec nezavinili. Typický příklad je vytopení sousedů. Toto vytopení mohou způsobit i jiné okolnosti, třeba špatná práce instalatéra, v tomto případě Vám nevzniká povinnost škodu sousedům uhradit.

Jedno z nejjednodušších přirovnání k pochopení principu pojistky na blbost je, že je to povinné ručení pro běžný život člověka. Je to velmi zjednodušené přirovnání, ale v principu se to tak dá nazvat. Toto přirovnání pomáhá celé řadě lidí toto pojištění pochopit a pochopit jeho smysl.

Oproti povinnému ručení je zde několik rozdílů, které Vám nyní vysvětlím.

Poškozený člověk nemá nárok přímo proti pojišťovně, ale proti viníkovi, který škodu způsobil. Proto záleží na tom, zda se viník do řešení škody zapojí či ne. Není to jeho zákonnou povinností, je to pouze na jeho dobré vůli. Může se stát, že viník nebude komunikovat, neuzná své pochybení a pojišťovna škodu nezaplatí, i když pokud by byla škoda nahlášena, pak by škodu bez problémů zaplatila. V takovém případě je jediným řešení žaloba na viníka.

Dalším rozdílem jsou limity pojistného plnění. Povinné ručení má minimální zákonem stanovenou spodní hranici ve výši 35 miliónů. U pojistky na blbost pak žádný spodní limit neexistuje. Každopádně řešit limit pod částku 1 miliónu je naprosto zbytečné. Pro lepší představu Vám uvedu příklad ze života. Jedete lyžovat a na sjezdovce způsobíte jinému lyžaři úraz. Co to pro Vás znamená? Budete hradit náklady zdravotní pojišťovně na jeho léčení, správě sociálního zabezpečení vyplacenou neschopenku (v případě podnikatele může být po Vás vymáhán jeho ušlý zisk), danému člověku pak budete muset při trvalých následcích hradit odškodnění. Toto odškodnění může mít mnoho různých podob – kromě tabulkových částek pak po Vás poškozený může ještě žádat částku za snížení společenského uplatnění v souvislosti s následky úrazu.

U pojistky na blbost se také setkáváme s výlukami, které u povinného ručení nejsou (povinné ručení kryje téměř každou škodu způsobenou vozidlem). Proto je třeba u sjednávání pojistky na blbost zjistit výluky a pokud možno si prostudovat pojistné podmínky, nejlépe před podpisem samotné smlouvy. Časté výluky jsou například na škodu způsobenou na vypůjčených věcech nebo škody způsobené hrubou nedbalostí. Tento pojem má každá pojišťovna v pojistných podmínkách definován jinak a proto je důležité věnovat tomuto bodu zvláštní pozornost. Hrubá nedbalost je složitý právní termín a o tom, zda škoda vznikla v důsledku hrubé nedbalosti, rozhoduje soud. Jediná rozumná rada v této věci je: než podepíšete smlouvu, pozorně si pročtěte definici hrubé nedbalosti v pojistných podmínkách a pokud se Vám jen trochu nebude pozdávat smlouvu neuzavírejte a sjednejte si toto pojištění u jiné pojišťovny.

Na závěr menší shrnutí. Toto pojištění Vám může velmi pomoci. Jeho cena se pohybuje v řádu stokorun na rok a nejčastěji se sjednává při pojištění nemovitostí, domácností nebo u životního pojištění. V době platnosti nového občanského zákoníku považuji osobně toto pojištění za nutnost, protože Vám ušetří spoustu problému.

V případě, že se Vám článek líbil a pomohl Vám toto pojištění pochopit, tak jej prosím sdílejte, můžete tak pomoci i dalšímu člověku. V případě, že Vás zajímá více informací o tomto pojištění, tak mne kontaktujte. A to buďto pomocí kontaktního formuláře pod článkem nebo na emailu: petr@petrhromada.cz , případně na telefonu: 774 255 672.

Vaše jméno (vyžadováno)

Váš email (vyžadováno)

Předmět

Vaše zpráva

  

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *