Jak postupovat při nehodě či odcizení vozidla v zahraničí?

S příchodem léta a hlavní turistické sezóny jsem si pro Vás připravil návod jak postupovat v případě dopravní nehody či odcizení Vašeho vozidla v zahraničí.

Jak postupovat v případě nehody?

Dojde-li k dopravní nehodě pak prvním a hlavním úkolem je dostat pasažéry havarovaného vozidla do bezpečí mimo vozovku, poté poskytnout první pomoc, případně přivolat zdravotnickou pomoc. Poté je nutné označit řádně místo dopravní nehody (výstražným trojúhelníkem). Samozřejmostí je že všechny osoby jsou oblečeny v reflexních vestách, které jsou ve většině států Evropy součástí povinné výbavy.

Jak konkrétně postupovat v daném regionu Vám nejlépe poradí Vaše asistenční služba. Doporučení pro Vás: kontakt na Vaši asistenční služby si předem uložte do mobilu, protože ve stresové situaci kterou havárie přináší je to pro Vás významná pomoc. Asistenční služba Vám pomůže nejen radou, ale může se i aktivně zapojit do procesu vyřízení dopravní nehody s místními institucemi. Asistenční služba Vám pak také zajistí telefonické tlumočení.

V případě že nehodu zaviníte tak máte tyto základní povinnosti. Jste povinni sdělit poškozenému Vaše osobní údaje a údaje o vozidle. Mezi tyto údaje náleží: jméno a příjmení vlastníka vozidla, pojišťovnu u níž je sjednáno povinné ručení vozidla, registrační značku, číslo zelené karty (pozor zelenou kartu nikam a nikomu nepředáváte, je to Váš doklad, který dokládá pojištění Vašeho vozidla). Spolu s dalšími účastníky dopravní nehody jste pak povinni vyplnit Evropský záznam o dopravní nehodě, pořídit plánek a důkladnou fotodokumentaci.

Jak je to s přivoláním policie? Vzhledem k odlišným pravidlům, kdy je nutné volat k nehodě policii v různých zemích, tak s tímto Vám poradí Vaše asistenční služba. Policii volejte vždy v případě, že nejste schopni dohody s protistranou o příčinách vzniku a průběhu dopravní nehody. Policejní protokol podepište jen v případě, že všemu rozumíte a že souhlasíte se všemi informacemi, které jsou v něm uvedeny. Máte také možnost připojit k policejnímu protokolu Vaši verzi události. Vyžádejte si také jména a adresy všech svědků dopravní nehody a kontakty na ně. Samozřejmostí je pak mít údaje o dalším účastníku nehody (jméno, příjmení, RZ vozidla, údaje o pojištění vozidla).

Po návratu do ČR předložte spolu s hlášením škody všechny dokumenty a fotografie své pojišťovně. Pojišťovna kontaktuje poškozeného a celou škodu s ním vypořádá.

Povinné ručení

V případě že jste naopak poškozeným ,  pak pro Vás platí prakticky stejný postup. Vlastník vozidla, který dopravní nehodu zavinil je povinen ohlásit nehodu ve své zemi své pojišťovně, u níž má povinné ručení, a ta by mi měla s Vámi škodu podle dokumentace vyřídit. V případě, že jste poškozený, pak se můžete po návratu obrátit s nárokem přímo na pojišťovnu viníka v jeho zemi, případně na tamější národní kancelář.

V případě, že dojde k dopravní nehodě na území Evropského hospodářského prostoru (EU, Island, Norsko, Švýcarsko, Lichtenštejnsko), pak  obraťte se na Českou kancelář pojistitelů. Česká kancelář pojistitelů Vám poradí, která pojišťovna je partnerem dotyčné pojišťovny v ČR.

Pokud uplatníte svůj nárok na více místech, vždy informujte, kde jinde jste ho už vznesli. Z povinného ručení máte nárok vždy jen na jedno odškodnění. Vícenásobná výplata za jednu událost je protiprávní.

 

Jak postupovat v případě odcizení vozidla?

Dojde-li v zahraničí ke krádeži vozidla, pak je nutné vše okamžitě nahlásit místní policii. V případě že máte vůz vybaven satelitním sledováním, pak okamžitě kontaktujte poskytovatele těchto služeb. Poskytovatel Vám pomůže automobil lokalizovat a v součinnosti s místní policií jej dohledá a vrátí majiteli.

V případě, že máte havarijní pojištění jehož součástí je pojištění proti odcizení, pak je potřeba nahlásit tuto událost pojišťovně v ČR. Při hlášení události je nutné dodržet 14 denní lhůtu od zjištění ztráty.

V případě, že je pátrání po vozidle neúspěšné, pak v zemi krádeže vystaví policie dokument Usnesení o ukončení pátrání. Tento dokument je potřeba spolu s doklady a klíčky k vozidlu předat pojišťovně. Pojišťovna pak zpravidla do 15 dnů vyplatí náhradu. Těchto 15 dnů začíná běžet od chvíle, kdy jsou shromážděny veškeré podklady a tím ukončení šetření pojistné události.

Havarijní pojištění

Jak postupovat v případě krádeže věcí z vozidla?

Je-li Vaše vozidlo během pobytu v zahraničí vykradeno, je nutné událost rovněž nahlásit místní policii a vyžádat si protokol. Postup je analogický, jako v případě odcizení celého vozidla. Pojištění věcí v autě se liší pojišťovnu od pojišťovny.

Dojde-li ke krádeži části nebo částí vozidla (zabudovaná navigace, xenonové reflektory). je nutné zavolat policii a sepsat protokol o krádeži. Po návratu do ČR pak nahlásíte pojistnou událost své pojišťovně. Náhradu pak za ukradené části vozidla pak získáte z havarijního pojištění.

 

Vaše jméno (vyžadováno)

Váš email (vyžadováno)

Předmět

Vaše zpráva

  

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *