Účastníkem dopravní nehody se může stát každý z nás. Nezáleží na tom, zda jste začátečník nebo vynikající řidič s mnohaletými zkušenostmi. Vždy je to nepříjemné a málokdo ví, jak se v tomto případě zachovat. Proto je dobré se seznámit se všemi situacemi, které mohou v dopravním provozu nastat, a být na ně připravený.

car-accident-337764_1280

Tento článek Vám odpoví na dvě základní otázky:

Co dělat při nehodě?

Jak vyřídit škodu?

 

Co dělat při nehodě?

Pokud při nehodě dojde ke zranění, poskytněte první pomoc a neprodleně volejte číslo 112.

Víte kdy volat Policii ČR?

Policii ČR je nutné zavolat v následujících situacích:

 • došlo ke zranění či usmrcení osoby
 • škoda na zúčastněných vozidlech nebo převážených věcech přesahuje 100 tis. Kč
 • vznikla-li škoda na majetku třetí osoby, která není přímým účastníkem nehody – s výjimkou škody na vozidle třetí osoby, např. leasingové společnosti nebo zaměstnavatele, je-li řidič tohoto vozidla účastníkem nehody
 • pokud byla poškozena pozemní komunikace nebo její příslušenství (dopravní značení, svodidla, apod.)
 • nelze-li zabezpečit obnovení plynulosti provozu
 • nelze-li přesně určit viníka nehody

Jak se řeší dopravní nehoda za účasti Policie ČR?

Policie má za úkol zdokumentovat místo nehody a sepsat protokol. Tento protokol také slouží pro potřeby pojišťovny. Policii pak můžete zavolat i v případě, kdy to z jiných důvodů vyžaduje situace. Například při podezření, že je druhý účastník nehody pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek. Policii je také dobré zavolat, když si nejste jisti, zda škoda přesáhla hranici 100 tis. Kč. Protokol od policie podepište pouze v případě, že s ním souhlasíte. V opačném případě uveďte nejdříve do protokolu své vlastní vyjádření a pak jej teprve podepište.

Jak řešit dopravní nehodu bez účasti Policie ČR?

Sepište s ostatními účastníky dopravní nehody formulář Záznam o dopravní nehodě. Vytvořte si vlastní fotodokumentaci včetně fotodokumentace poškození vašeho vozidla. Zajistěte si kontakt na svědky dopravní nehody. Jste-li poškozeným nebo uplatňujete-li nárok ze svého havarijního pojištění, neodstraňujte škodu na vozidle bez předchozí dohody s pojišťovnou, která provede prohlídku Vašeho poškozeného vozidla. Před odesláním Záznamu o nehodě si pořiďte jeho kopii.

Co s poškozeným vozidlem?

Ve vlastním zájmu nevyužívejte nabídku lovců nehod (maskovaných asistenčními službami). Poskytovatelé podobných služeb se často „náhodně“ vyskytují na místě dopravní nehody jako první a nabízejí „bezplatné“ služby jako například odtah, opravu, zapůjčení náhradního vozidla. Tyto služby nemusejí být součástí pojistného krytí, které Vám poskytuje Vaše pojišťovna.

Jak rychle vyřídit škodu v pojišťovně?

K nahlášení škody si připravte následující informace:

 • číslo pojistné smlouvy k Vašemu vozidlu
 • údaje o nehodě – protokol Policie ČR, případně Záznam o nehodě
 • údaje o Vaše vozidle (TP, RZ)
 • v případě zavinění nehody jiným účastníkem silničního provozu si připravte jeho osobní údaje (jméno, příjmení) a údaje o jeho vozidle (číslo pojistné smlouvy, jméno a příjmení vlastníka vozidla, RZ vozidla)

Podklady, které potřebujete k vyřízení Vaší škody:

 • protokol Policie ČR nebo Záznam o dopravní nehodě
 • kopie řidičského průkazu řidiče vozidla v době vzniku škody
 • protokol a usnesení o ukončení šetření (v případě odcizení vozidla nebo jeho části)
 • číslo bankovního účtu, respektive přesná adresa pro zaslání plnění
 • doklady vztahující se k opravě vozidla (faktura, smlouva o dílo, paragon)
 • kopie technického průkazu poškozeného vozidla
 • devinkulace (je-li vozidlo koupeno na leasing)

Pevně věřím, že podobnou situaci nebudete muset nikdy řešit, ale člověk nikdy neví. Chcete v případě podobné situace s řešením pomoci, kontaktujte nás.  Nezajistíme Vám to, že Vás tato situace nikdy nepotká, ale zajistíme Vám to, že ji nebudete muset řešit.

  Vaše jméno (vyžadováno)

  Váš email (vyžadováno)

  Předmět

  Vaše zpráva

    

  http://petrhromada.cz/financni-sluzby/pojisteni/vozidlo/povinne-ruceni/

  Dlouholeté zkušenosti z oblasti obchodu jak na pozicích obchodního zástupce, školitele prodejních dovedností tak i manažerských pozicích.

  Napsat komentář

  Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.