Průzkum veřejného mínění České asociace pojišťoven (ČAP) ukázal, že 37 % klientů nikdy neaktualizovalo pojistnou smlouvu. Jedna pětina odpovídajících pak ani neví o tom, že by se pojistná smlouva měla, nebo dokonce musela aktualizovat. V neprospěch efektivně sjednaného pojištění hovoří i fakt, že průměrná délka pojistné smlouvy je 8 – 10 let.

Pojištění majetku:

Nedostatečná aktualizace smluv se bohužel nevyhýbá ani majetkovým pojistným smlouvám. Pojistné částky na zastaralých smlouvách zpravidla neodpovídají aktuální hodnotě majetku a rozsah krytých rizik tak nemusí být kompletní. Majitelé nemovitostí a domácností si mnohdy neuvědomují, že hodnota majetku se průběžně mění a že je tyto změny třeba zohledňovat. Pokud je sjednaná pojistná částka nižší než hodnota pojištěného majetku, nekryje pojistné plnění v případě škodní události škodu v plném rozsahu. Chybou a důvodem pro zbytečné zklamání jsou nevhodně zvolená rizika. Pojistitel vždy hradí jen škody z pojistných rizik, která jsou ve smlouvě uvedena včetně detailních podmínek.

Životní pojištění:

Důsledkem nedostatečné aktualizace může být neodpovídající rozsah krytých rizik. Rizika, která jsou vhodná v jedné etapě rodiny, nemusí být aktuální za deset let a naopak. Krácení pojistného plnění, rovněž z důvodu nedostatečné aktualizace může nastat i v případě, že klient například nenahlásí aktivní provozování sportu či změnu zaměstnání, jehož odlišný charakter může být jedním z kritérií pro úpravu výše pojistného.

Doporučení:

 • Pojistnou smlouvu kontrolujete minimálně jednou za tři roky
 • Ověřte si, zda sjednaná pojistná částka skutečně odpovídá současné hodnotě domu nebo domácnosti
 • Informujte pojišťovnu o rozsahu investic do nemovitosti nebo domácnosti, které navýšily její hodnotu
 • Vždy informujte pojišťovnu o změnách Vašich osobních údajů
 • Míru pojistné ochrany určuje pojistná částka, tzn. obnos, který je sjednán v pojistné smlouvě

Kontaktujte nás:

Rádi Vám bezplatně poradíme jak správně sjednat pojištění, za jakých okolností aktualizovat smlouvu a spoustu dalších užitečných informací o pojištění rodiny, jejího majetku i rizik ohrožujících život a stabilitu rodiny

  Vaše jméno (vyžadováno)

  Váš email (vyžadováno)

  Předmět

  Vaše zpráva

    

  http://petrhromada.cz/financni-sluzby/pojisteni/soukrome-osoby/perspektiva/

  http://petrhromada.cz/financni-sluzby/pojisteni/majetek/pojisteni-rodinneho-domu-a-domacnosti/

  http://petrhromada.cz/financni-sluzby/pojisteni/podnikani/

  Dlouholeté zkušenosti z oblasti obchodu jak na pozicích obchodního zástupce, školitele prodejních dovedností tak i manažerských pozicích.

  Napsat komentář

  Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.