Obchodní a manažerské dovednosti

Zpracovaná témata: Empatie   Autorita Vyjednávání – zvlášť obtížní partneři